Address:Mould New City,Xinqian,
          Huangyan ,Taizhou,Zhejiang,
          318020,China
    Tel:0086-576-84292716
    Fax:0086-576-84292715
    Linkman:Wang Zhongyu
    E-mail:tzhh@tzhh.com